Wednesday, June 20, 2012

မြတ္စလင္မ်ားသည္ကအ္ဗာကိုရွိခိုးပူေဇာ္ေနၾကတာလား၊


မြတ္စလင္မ်ားသည္ကအ္ဗာကိုရွိခိုးပူေဇာ္ေနၾကတာလား၊
 အေမး
အစၥလာမ္က ႐ုပ္ပြား ကိုးကြယ္မႈကို ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုၿပီး ဘာေၾကာင့္  ကအ္ဗာဘက္ကို ဦးခ်ေနၾကရတာလဲ။
အေျဖ
ကအ္ဗာက ကိဗလာ ျဖစ္တယ္။ ဝတ္ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ မြတ္ စလင္ေတြ မ်က္ႏွာမူရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝတ္ျပဳခ်ိန္မွာ မြတ္စလင္ေတြဟာ ကအ္ဗာဖက္ကို မ်က္ႏွာမူသာ မူၾကေပမဲ့ သူတို႔က ကအ္ဗာကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေနၾကတာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ မွတ္သားထားဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ အလႅာဟ္ကလြဲၿပီး ဘာကိုမွ မကိုးကြယ္ မဆည္းကပ္ၾကပါဘူး။
               
စူရာဟ္ဗကရာဟ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ ...
ငါအရွင္သည္ အသင္၏ မ်က္ႏွာက ေကာင္းကင္ဘံုမ်ားဖက္သို႔ (လမ္းၫႊန္အတြက္) လွည့္လည္ၾကည့္ေနသည္ကို  ျမင္ေနေတာ္မူသည္။ ယခု ငါအရွင္က အသင္ ႏွစ္မ်ိဳ႕မည့္ ကိဗလာဟ္  တစ္ခုဖက္သို႔ လွည့္ေစေတာ္မူမွာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္၏ မ်က္ႏွာကို မတ္စဂ်ီဒိ ဟရာမ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ဖက္သို႔ လွည့္ပါေလ။အသင္တို႔ အဘယ္မွာပဲ ရွိေန ရွိေန အသင္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ယင္းဘက္သို႔သာ လွည့္ၾကေလာ့။” [ အလ္ ကုရ္အာန္  ၂ း ၁၄၄ ]
၁။ အစၥလာမ္သည္ ညီညြတ္ေရး အားေပးျမႇင့္တင္မႈကို ယံုၾကည္သည္
               
ဥပမာျပရရင္ မြတ္စလင္ေတြ ဆြလားသ္ဝတ္ျပဳလိုၾကတယ္ ဆိုလွ်င္ တခ်ိဳ႕က ေျမာက္အရပ္သို႔ လွည့္ခ်င္ၾကမယ္။ တခ်ိဳ႕က ေတာင္ဖက္ကို လွည့္ခ်င္ၾကမယ္။ တစ္ဆူတည္းေသာ အရွင္ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈမွာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ သူတို႔ ဘယ္ အရပ္ေဒသမွာပဲရွိရွိ တူညီေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မ်က္ႏွာမူရာ ကိဗ လာဟ္ျဖစ္တဲ့ ကအ္ဗာဘက္သို႔သာလွ်င္ မ်က္ႏွာမူၾကရမယ္ ဆိုၿပီး မိန္႔ဆို ထားတယ္။ တကယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ေသာ မြတ္စလင္မ်ားက ကအ္ဗာရဲ႕ အေနာက္ဖက္မွာ  ေနထိုင္ေနၾကရင္ သူတို႔က အေရွ႕ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူၾက ရမယ္။ အလားတူပင္ သူတို႔က ကအ္ဗာရဲ႕ အေရွ႕ဖက္မွာ ေနေနၾကလွ်င္ ေတာ့ အေနာက္ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ဝတ္ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ကအ္ဗာသည္ ကမၻာ႔ေျမပံုတြင္ အလယ္ဗဟို၌ ရွိသည္
               
မြတ္စလင္မ်ားဟာ ကမၻာ႔ေျမပံုကို ပထမဆံုး ေရးဆြဲခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေရးဆြဲတဲ့ ေျမပံုမွာ ေတာင္အရပ္က အထက္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေနၿပီး ေျမာက္အရပ္ကေတာ့ ေအာက္ဖက္သို႔ တူ႐ူျပဳေန ပါတယ္။ ကအ္ဗာက အလည္ဗဟိုမွာ ရွိေနပါတယ္။ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္
၃။ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္ရွင္ကို ရည္ၫႊန္းလိုသည့္အတြက္ ကအ္ဗာကို တြဝါးဖ္လွည့္ပတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္
               
မြတ္စလင္မ်ားဟာ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာရွိတဲ့ မတ္စဂ်ိေဒ့ ဟရာမ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ သြားၾကခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ ကအ္ဗာကို တြဝါးဖ္ျပဳ လွည့္ပတ္ၾကရပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူက တစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္ရွင္ကို ယံုၾကည္ဆည္းကပ္မႈရဲ႕ သေကၤတပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ စက္ဝိုင္းတိုင္းမွာ ဗဟိုခ်က္က တစ္ခုတည္းပဲ ရွိေနတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ထိုက္တဲ့ တစ္ပါးတည္းေသာ အရွင္ဟာ အလႅာဟ္ရွင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၄။ ဟဇရတ္ အုမရ္ (ရေသြ ့၏ အဆိုအမိန္႔
               
ဟဂ်ေရ႕ အဆဝါဒ္ ေခၚ ေက်ာက္နက္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ (صلي الله عليه و سلم)ရဲ႕ အဆြဟဗ္အေဆြေတာ္ႀကီး တစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ ဟဇရတ္အုမရ္ (رضي الله تعالي عنه)   ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ တစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။
                ဆြဟီဗုခါရီက်မ္း အတြဲ ၊ အခန္း ၅၆ ဟဂ်္က႑၊ ဟဒီးဆ္ အမွတ္ ၆၇ မွာပါ။ ဟဇရတ္ အုမရ္ (رضي الله تعالي عنه)  က အခ်င္းကား ေကာင္းက်ိဳး လဲ မေပးႏိုင္သလို ဆိုးက်ိဳးလဲ မေပးႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုးဆိုတာကို ကြ်ႏု္ပ္ သိထားတယ္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ (صلي الله عليه و سلم)က အခ်င္းကို ထိခဲ့ နမ္း႐ံႈ႕ ခဲ့တာကိုသာ ကြ်ႏု္ပ္ မျမင္ထားခဲ့ရင္ ကြ်ႏု္ပ္က အသင့္ကို ထိကိုင္မွာလဲ မဟုတ္သလို နမ္း႐ံႈ႕မွာလဲ မဟုတ္ဘူး” လို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။
၅။ လူတို႔ ကအ္ဗာေပၚ တက္ၿပီး အဇာန္ ေပးၾကတယ္
တမန္ေတာ္ျမတ္ (صلي الله عليه و سلم)
ေခတ္တံုးက ဆိုရင္ လူေတြဟာ ကအ္ဗာ ေပၚကို တက္ၿပီးေတာ့ေတာင္ ဝတ္ျပဳရန္ဖိတ္ေခၚမႈ အဇာန္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ ကအ္ဗာကို ကိုးကြယ္တယ္ ဆိုၿပီး စြပ္စြဲေျပာဆိုတဲ့ သူကို ေမးခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္႐ုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္တဲ့သူကမ်ား သူ ကိုးကြယ္ရာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေပၚတက္ၿပီး ရပ္တာကို ျမင္ဖူးလဲလို႔ေလ။               
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ၀ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ (အစၥလာမ့္ အကယ္ဒမီသိပၸံ)

No comments:

Post a Comment