Saturday, June 9, 2012

အစၥလာမ့္အေၾကာင္းသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ မုစ္လင္(မ္)တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အလြန္တရာ တနားညႇာတာၾကင္နာေတာ္မူေသာ မဟာဂ႐ုနာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ
အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္မွ ကြန္းခိုအစျပဳပါ၏

အစၥလာမ့္အေၾကာင္းသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ မုစ္လင္(မ္)တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အစၥလာမ္သည္ အလႅာဟ္၏ အမိန္႔ကိုနာခံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရယူေသာ လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ့္လမ္းစဥ္သည္ ေလာကႀကီးအား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစရန္ႏွင့္ လွပေကာင္းမြန္ေစရန္ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အစၥလာမ္ကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သာသနာ (Dynamic Religion) ႏွင့္ ကမာၻေပၚ၌ အလ်င္ျမန္ဆံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သာသနာ (The fastest growing religion in the world is Islam) ဟု ကမာၻက ေျပာဆိုေနၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္အတူ အစၥလာမ္အေပၚ လုပ္ႀကံၿပီး သတင္းမွားမ်ားျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းကိုလည္း ခံေနရပါသည္။ မိမိတို႔အတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ကလည္း စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ့္ တရားေတာ္ကို မတင္ျပႏိုင္ဘဲ မွားယြင္းစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ အခါတြင္ ကမာၻေပၚ၌ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ အခံရဆံုး သာသနာမွာ အစၥလာမ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အျမင္မွား ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရမည့္ တာ၀န္မွာ မုစ္လင္(မ္)မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအမွားမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ဤသတင္းမွား အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာသာမက မုစ္လင္(မ္)ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ေသာ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွာပါ စီး၀င္လ်က္ရွိေနေလရာ ကမာၻတစ္လႊားရွိ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား အၾကားမွာပါ စြဲၿငိႀကီးစိုးေနေလသည္။ ယင္းသို႔ေေသာ အေျခအေနမ်ားက ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ မုစ္လင္(မ္)ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ကမာၻတလႊားရွိ မုစ္လင္(မ္)မ်ားအေပၚမွာ ဆိုးက်ဳိးကိုသာ အဖက္ဖက္မွ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဂယက္ထလ်က္ ရွိေနေလသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား၊ ၀တၳဳႏွင့္ ၀တၳဳမဟုတ္ေသာ စာစုမ်ား၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို မ်ားမွာပါ လႊမ္းခ်င္တိုင္း လႊမ္းေနေပသည္။ ဥပမာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္ၾကပါလွ်င္ -
(၁) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အီလီႏြိဳက္နယ္၊ ဂ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေဆးပညာစြယ္စံု က်မ္းတစ္ခုတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ အမည္ကို လူသိမ်ားထင္းရွားၿပီး ၀က္႐ူးျပန္ ေရာဂါရွိေနသူတို႔၏ အမည္မ်ား ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(၂) ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္စာေပတစ္ခုတြင္ ေစာေစာပိုင္း အစၥလာမ္ျပန္႔ပြား ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ယံုၾကည္ခ်က္သစ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားေပါ့ပ်က္မႈ၊ ဓား၏အင္အား၊ ဘာသာသစ္၏ အယူသည္း ၀ါဒ၊ မုဟမၼဒ္၏ လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ လုယက္မႈ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ဓနခ်မ္းသာကို ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္သူခဘံုကို ကာမ ဂုဏ္မက္လံုးေပး ျဖားေယာင္းမႈတို႔ကပင္ ယေန႔ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုမွ လက္ခံထား ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာတရား၏ ျပန္႔ပြားရပံု အေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(၃) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စတုတၳဆင့္ သမိုင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလားအုတ္ေမာင္းသမားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ပါရွိသည္။ ဤေဆာင္းပါးမွာပင္ ၉ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္သား ကေလးမ်ားကို အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆင့္ အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာထားခဲ့သည္။
“ ... သူတို႔က မိန္းမသည္ ေယာက်္ား၏ ကၽြန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ေယာက်္ားမ်ား သည္ မိန္းမအမ်ားအျပားကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတို႔ဆႏၵရွိသေလာက္ ယူႏိုင္ၾကသည္။
စာေရးသူက အစၥလာမ္ျပန္႔ပြားပံု အေၾကာင္းကိုလည္း ကေလးမ်ားကို ေျပာျပထားေသးသည္။
“ ... တစ္ဖက္က ဆႏၵရွိရွိ မရွိရွိ မၾကာမီမွာပင္ သူတို႔က လူေတြကို အတင္းအဓမၼ စတင္ မုစ္လင္(မ္)ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဓားျပႀကီးမ်ားပမာ ‘အသက္မေသခ်င္ရင္ေငြရွိသမွ် ထုတ္ေပး’ ဟု ဆိုၾကသည္။ ပိုက္ဆံလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အသက္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ မုစ္လင္(မ္)အျဖစ္ခံမလားဟု လူတိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ တတ္ၾကသည္။

လူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဤပံုစံမ်ဳိးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္တြင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အစၥလာမ့္ အေၾကာင္းကို ဘာမွမသိလိုခဲ့ၾကေတာ့ေခ်။ ဤအတြက္ လူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ေပးရန္တာ၀န္က ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ ရွိေနေပသည္။ သုိ႔မွသာ သူတို႔က အစၥလာမ္ကို လက္မခံခင္အလ်င္ ဤအယူ၀ါဒကို ဖတ္႐ႈၾကမည္၊ ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အစၥလာမ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ၏ စိတ္ထဲတြင္ အဆိပ္မသင့္ေစေရးငွာ ဤသို႔ေသာ မဟုတ္မဟတ္ ၀ါဒျဖန္႔မႈႀကီးကို ဖယ္ရွားပစ္ေရးတာ၀န္က မုစ္လင္မ္မ်ားအေပၚမွာ တင္ရွိေနေပသည္။ ယင္းတာ၀န္က ဖြရေသြကိဖြာ ယဟ္ ျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ ဤအလုပ္ကို မလုပ္ခဲ့ေသာ္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားက လုပ္ခ်င္ ရာလုပ္ ထင္တိုင္းၾကဲေနၾကျခင္းကို အလိုတူအလိုပါျပစ္မႈႏွင့္ အလႅာဟ္ရွင္ထံပါးမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ခံၾကရမွာ ျဖစ္သည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္ -

”၄င္းအျပင္ အသင္တို႔တြင္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုရွိရေပမည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းက လူတို႔အား ေကာင္းရာေကာင္း ေၾကာင္း (အစၥလာမ္ႏွင့္အရွင္တစ္ဆူတည္း၀ါဒ)ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ား (အစၥလာမ္က လုပ္ခိုင္းထားသည္မ်ား) ကိုညႊန္ၾကားၾကရမည္။ မေကာင္းမႈမ်ား (အစၥလာမ္က တားျမစ္ထားသည္မ်ား) ကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ၾကရမည္။ ယင္းသို႔ေသာ သူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္ၾကရာသည္။”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၃း၁၀၄)

မုစ္လင္(မ္)မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္မွာ အစၥလာမ့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဂ်ာနယ္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားထုတ္ေ၀ၿပီး မုစ္လင္(မ္)မ်ား၏ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အစၥလာမ့္ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ပညာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားပို႔ခ်ေဆာင္ရြက္သြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။
မုစ္လင္(မ္)အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းတြင္ မုစ္လင္(မ္) သစ္လြင္မ်ားကို သမူဟျဖစ္ေပါင္းစည္းေပးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကလည္း အပ္စပ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ တစ္မယ္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို အစၥလာမ့္နည္းက ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးသည္လည္း ပါ၀င္ပါေသးသည္။ သို႔မွသာ သူတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ သူတို႔ကလည္း မုစ္လင္(မ္) လုပ္သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မုစ္လင္(မ္)တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မွာ -
(၁) အသင္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ စာေပမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ဳိးစံုႏွင့္ မူလတန္းမွစၿပီး တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အဆင့္ထိပါမက်န္ အကုန္အစင္ ရည္ညႊန္းက်မ္းမ်ားပါမက်န္ ေစ့ငွစြာဖတ္႐ႈပါ။ အစၥလာမ္၊ မုစ္လင္(မ္)မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူဘက္မွ တင္ျပထားသည္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ အမွားသို႔မဟုတ္ သံသယပြားဖြယ္ရာ အခ်က္ အလက္တစ္စံုတစ္ရာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက မိတၱဴကူးယူပါ။ စာအုပ္အမည္၊ စာေရးသူ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ထုတ္ေ၀သည့္ ႏွစ္တို႔ကို ခ်ေရးၿပီး အခ်က္အလက္အစံုကို စုေဆာင္းထားပါ။ ထို႔ေနာက္ နီးစပ္ရာ အစၥလာမ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ အေၾကာင္း ၾကားပါ။
(၂) အေဆြေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္ ယင္းျပင္ပေဒသမွ မိတ္ေဆြမ်ားကိုပါ အထက္တြင္ ခ်ျပထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကေရးကို ေတာင္းဆိုသြားပါ။
(၃) မုစ္လင္(မ္)မဟုတ္သူမ်ားက မၾကာခဏဆိုသလို ေမးျမန္းလာၾကေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျဖမ်ားပါရွိေသာ စာေကာင္းေပေကာင္း (စာအုပ္၊ စာေစာင္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား)ကို အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ရယူၿပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါ။ အေဆြကိုျဖစ္ေစ အေဆြ၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ မိတ္ေဆြမဟုတ္သူမ်ားကိုျဖစ္ေစ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ဤအဖြဲ႕က ယင္းသို႔ေသာ စာေပမ်ားကို အခမဲ့ျဖစ္ေစ အဖိုးစားနား အနည္း ငယ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ စီစဥ္ထုတ္ေပးပါ။ သို႔မွသာ စာေပကိစၥအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အစၥလာမ့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းသြားႏိုင္ပါသည္။
(၄) ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္သထက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အေဆြ ဘက္မွ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးပို႔ပါ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး သင္ယူစရာရွိသည္ကို သင္ယူသြားရပါမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကိုေပးပို႔ပါ။
(၅) အစၥလာမ္၏ သစၥာတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိမထားသူမ်ားသို႔ အစၥလာမ့္သတင္းစကားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေပးေရးႏွင့္ လူတို႔ကို အစၥလာမ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚဖို႔အတြက္ အသင္၏ တာ၀န္ပိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ စာနယ္ဇင္း၊ စာတမ္း လက္ကမ္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္/သံ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းပါ။ မုစ္လင္(မ္)တိုင္းတြင္ ကုရ္အာန္ဘာသာ ျပန္ရွိသင့္ပါသည္။ ကုရ္အာန္၏ ဘာသာစကားအရ ယွဟာဒဟ္ဟူေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ေက်/မေက်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မုစ္လင္(မ္)အားလံုးမွာ တရားစီရင္ရာေန႔ႀကီး၀ယ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ (ၾကည့္ - ကုရ္အာန္ ၂း၁၄၃၊ ၄း၄၁၊ ၂၂း၇၈)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊားႏွင့္အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသတစ္လႊားအတြက္ပါ ဤတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားေရးအတြက္ အစၥလာမ့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး လူႀကီးမင္းနဲ႔စာေရးသူပါ မက်န္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းၿပီး မည္သို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပံုကို ေဖြရွာႏိုင္ေရးအတြက္ အဆက္အသြယ္ျပဳရေပမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ရာ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပကတိျဖဴစင္စြာႏွင့္ေငြအား၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ မမွိတ္မသုန္ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကမည္ဆိုပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အကူအညီကို မုခ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ မုစ္လင္(မ္)မ်ားရကိုရရွိမွာျဖစ္ ေပသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကတိျပဳထားသည္မွာ -

“ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိရစူလ္ (မုဟမၼဒ္)အား တရားလမ္းညႊန္ႏွင့္တကြလည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာ ဒီးန္(ဘ၀လမ္းစဥ္)ႏွင့္တကြလည္းေကာင္း၊ ယင္းကို အားလံုးေသာ ဒီးန္မ်ား ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ၀ါဒစနစ္မ်ားထက္၀ယ္ လႊမ္းမိုးေစေတာ္မူအံ့ေသာငွာ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့၏ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သက္ေသျဖစ္လံုေလာက္ေတာ္မူေပသည္။”
(က်န္းျမတ္ကုရ္အာန္ - ၄၈း၂၈)

No comments:

Post a Comment