Friday, June 8, 2012

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အားအခ်စ္ထားျခင္း

  myanmarislam.com
ဒီအပတ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)
အားအခ်စ္ထားျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ လူေတြဟာ အခ်စ္ကို လြဲမွားစြာ
အသံုးခ်တတ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္ေတြက တမန္ေတာ္(ဆြ) ကို အခ်စ္ထားရင္ၿပီးေရာ။
အမွားက်ဴးလြန္ရင္လည္းရတယ္လို႔ လြဲမွားစြာ မွတ္ယူတတ္ၾကပါတယ။္ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အလႅာဟ္နဲ႔
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ကို ခ်စ္ေနရင္ၿပီးၿပီ။ အစၥလာမ့္က်င့္စဥ္ေတြ လိုက္နာက်င့္သံုးစရာမလိုေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ၾကျပန္ပါ
တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ကို ကုရ္အာန္သယ္ေဆာင္လာတဲ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ
သေဘာထားၾက ျပန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကို ခ်ီးမြမ္းလိုက္တာ အလႅာဟ္ထက္ေတာင္
သာလြန္သလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
ဒါေၾကင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတာဘာလဲ၊ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်စ္ကို ဘယ္လိုသက္ေသ ျပရမလဲ။
အသိဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ထားရွိျခင္း
အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က လူသားရဲ႕နာမ္ခႏၶာမွာ ကလဗ္လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ႏွလံုး (Mind and Heart)
ေပးထားပါတယ္။ စိတ္ (Mind) ကေတာ့ ဥာဏ္စင္တို႔စုေ၀းရာျဖစ္ၿပီး ႏွလံုး(heart) ကေတာ့ ခံစားမႈတို႔စုေ၀းရာျဖစ္ပါတယ္။
လူသာမန္ေတြအတြက္ ဥာဏ္စင္ ထဲမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား(Reason)ဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး
ခံစားမႈေတြထဲမွာ ေတာ့ အခ်စ္ (Love)ဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အသိဥာဏ္ကိုအသံုးခ်တဲ့ေနရာမွာ အႏိႈင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာကို သိျမင္ျခင္းဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ခံစားမႈေတြကို အသံုးခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း အဲဒီအႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကို အခ်စ္ဆံုးအျဖစ္ႏွလံုးသြင္းျခင္းဟာအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာအသိျဖစ္တဲ့ ေသာင္ဟီးဒ္တရားကို အသိထားဖို႔အခုလိုလမ္းညႊန္ ထားပါတယ္။
    "အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္မွအပ အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိေၾကာင္းကိုသိေလာ့"(ကုရ္အာန္ ၄၇း၁၉)
    ဒါေၾကာင့္ ကလီမဟ္လို႔ေခၚတဲ့ သန္႔စင္တဲ့သစၥာစကားကို ဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အသိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး
ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ကလည္း အသိပညာရွာ တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လက္ေတြ႕အသံုး၀င္တဲ့၊အက်ိဳးျပဳတဲ့ ပညာရပ္မ်ိဳးကို ရွာလို႔အခုလို ဆုဒုအာ ကိုသင္ေပးတားပါတယ္။
အလႅာဟြမ္းမ အင္း(န္)နီ အအူးဇုဗိက မင့္န္(န္)အိလ္မိလ္လာ ယန္း(န္)ဖအု
"အို-အလႅာဟ္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အသံုးမ၀င္၊ အက်ိဳးမျပဳေသာ အသိပညာမွ ကင္းေ၀းေစ၇န္ အရွင္ျမတ္ထံခိုလံႈပါ၏။" (တမန္ေတာ္ျမတ္ ဩ၀ါဒ၊မြတ္စလင္မ္က်မ္း)
အလႅာဟ္ကိုအခ်စ္ထားျခင္း
ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုဖြင့္လိုက္ရင္ ပထမဆံုးအာယသ္လမ္းညႊန္မွာ---
"အရ္ရဟ္မာန္" တည္းဟူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ ကရုဏာေတာ္ရွင္ "အရ္ရဟီမ္" တည္းဟူေသာ အနႏၱေကာင္းခ်ီး ကရုဏာေပးေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ (အစျပဳပါ၏)။ (ကုရ္အာန္ ၁း၁)
    ကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္အာယသ္တိုင္းဟာ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ရဲ႕ အႏိႈင္းမဲ့ကရုဏာေတာ္
စီမံကိန္းႀကီးကို ျပဆိုေနပါတယ္။ အႏုျမဴမႈန္ကေလးကစၿပီး စၾက၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းကိုၾကည့္ၾကည့္၊
သုက္ပိုးေကာင္ကေလးကေန လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ဥာဏ္မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္တတ္ရင္
အလႅာဟ္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကရုဏာေတြကိုပဲ ေတြ႕ရပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းဟာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္အလႅာဟ္ကို
အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီအခ်စ္ကို ဘယ္လိုျပရမလဲဆိုတာကို အခုလိုလမ္းညႊန္ထားပါတယ္။
    "အသင္တမန္ေတာ္၊ ေျပာေလာ့။ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကို ခ်စ္လွ်င္ငါ(တမန္ေတာ္)ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ၾက။ ထိုအခါအလႅာဟ္ကလည္း အသင္တို႔ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူအံ့။
အသင္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေတာ္မူအံ့။ အေၾကာင္းေသာ္ အလႅာဟ္သည္မ်ားစြာခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊အနႏၱ ေကာင္းခ်ီးကရုဏာေပးေတာ္မူေသာ
အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။"
(ကုရ္အာန္ ၃း၃၁)
တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုအခ်စ္ထားျခင္း
  ဒီ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အမွန္တရားကိုသက္၀င္ယံုၾကည္သူ မုအ္မင္န္မွန္ရင္
 (၁)အလႅာဟ္ (၂)တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)နဲ႔ (၃)ဂ်ိဟာဒ္=အမွန္တရားအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို
အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ရမယ္လို႔လမ္းညႊန္ျပထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)
ဒါေၾကာင့္တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကလည္း အခုလို သြန္သင္ထားပါတယ္။
"အသင္တို႔အနက္ မိမိရဲ႕သားသမီး၊ မိမိရဲ႕မိဘနဲ႔
လူသားထုတစ္ရပ္လံုးထက္ပို၍ ငါ တမန္ေတာ္ကို မခ်စ္သမွ်အမွန္တရားကိုသက္၀င္ယံုၾကည္သူ(မုအ္မင္န္)မမည္ေခ်(ဗုခါရီက်မ္း၊မြတ္စလင္မ္က်မ္း)
"ငါတမန္ေတာ္သည္
င့္ျမတ္ေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုၿပီးျပည့္စံုေစရန္အတြက္သာလွ်င္
ေစလြႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၏။"
 
(ဟာကင္မ္က်မ္း)
ဒီ့အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က_
"မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္၏ ေစတမန္ထံ၌ အသင္တို႔အတြက္ ေကာင္းျမတ္လွပေသာ စံနမူ နာသည္ရွိ၏"
(ကုရ္အာန္ ၃၃း၂၁)
  ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကို အခ်စ္ထားတယ္ဆိုတာဟာ _
အလႅာဟ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္နဲ႔ အဲဒီကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကို လက္ေတြ႕ပံုေဖၚ ျပတဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕
စံနမူေတြကို နားလည္က်င့္သံုးျခင္း
မိမိတို႔ရဲ႕ဘ၀ေရးရာျပႆနာေတြကိုလည္း ကုရ္အာန္က်မ္းစာနဲ႔ မန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ရဲ႕ စံႏႈန္းေတြအတိုင္း
စီရင္ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းျခင္း
အမွန္တရားေပၚလြင္လႊမ္းမိုးေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း(ဂ်ိဟာဒ္)တို႔နဲ႔
လက္ေတြ႕ပံုေဖၚျပသျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ဒီလို ပံုေဖၚတဲ့ေနရာမွာ့
မိမိတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲ ဆရာသမားေတြကို အလႅာဟ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထက္ပိုၿပီး
အခ်စ္ထားျခင္းမျပဳဖို႔
ဘ၀ေရးရာေတြဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရဲ႕လမ္းညႊန္နဲ႔ တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)စံႏႈန္းေတြရဲ႕ ေရွ႕ကိုမက်ဴးမိဖို႔ အခုလိုသတိေပးထားပါေသးတယ္။
"လူသားတို႔အနက္အခ်ိဳ႕သည္(မိမိတို႔၏)ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ
ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ယွဥ္၍ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾက၏။၄င္းတို႔သည္အလႅာဟ္အားခ်စ္ျမတ္ႏိုးဘိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾက၏။သို႔ေသာ္အမွန္တရားကိုသက္၀င္ယံုၾကည္
သူ(မုအ္မင္န္)တိုပကမူအလႅာဟ့္ကိုသာအလြန္ထက္သန္ေသာအခ်စ္ထားၾက၏။အမွားက်ဴးလြန္သူတို႔
သည္ ျပစ္ဒဏ္ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကပါလွ်င္အလံုးစံုေသာစြမ္းေဆာင္ႏိႈင္မႈတို႔သည္အလႅာဟ္၌သာ
ရွိေၾကာင္း၊အလႅာဟ္သည္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုတိက်မွန္ကန္စြာစီရင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္
ေၾကာင္း (သိၾကလိမ့္မည္)၊ ယင္းကို ႀကိဳတင္သိျမင္ထားလ်င္ ေကာင္းေလစြ"
(ကုရ္အာန္ ၂း၁၆၅)
"အိုအမွန္တရားကိုသက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊အသင္တို႔သည္အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္
ေရွ႕၌လည္းေကာင္း၊ထိုအရွင္ျမတ္၏ ေစတမန္(ေရွ႕၌လည္းေကာင္း) ေရွ႕သို႔မေက်ာ္တက္ၾကေလႏွင့္။ မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္သည္အႀကြင္းမဲ့ၾကားေတာ္မူေသာအရွင္၊အႀကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ "
(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁)

နိမ့္က်ေသာဆႏၵနဲ႔ အစြဲကိုေရွာင္
ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကို အမွန္တကယ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ရဲ႕ နိမ့္က်တဲ့ဆႏၵ(ဟ၀ါ)နဲ႔စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ(ရွဟ္၀သ္)ေတြကို ေရွာင္ၿပီး ကုရ္အာန္နဲ႔ စြန္နဟ္ ကို အေျချပဳတဲ့ အသိပညာကို ရွာေဖြတတ္ဖို႔၊နားေထာင္တတ္ဖို႔၊ က်င့္သံုးတတ္ဖို႔လိုပါ တယ္။အစၥလာမ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကုရ္အာန္နဲ႔ စြန္နဟ္နဲ႔ မွတ္ေက်ာက္အတင္မခံႏိုင္တဲ့ အသိပညာမ်ိဳးကိုေရွာင္ရွားတတ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဆရာစြဲမထားဘဲ ဘယ္သူကကုရ္အာန္နဲ႔စြန္နဟ္အတိုင္း အမွန္တကယ္ေျပာေန လဲဆိုတာ ခြဲျခားတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္အလႅာဟ္နဲ႔တမန္ေတာ္ ျမတ္ေရွ႕ကို ေက်ာ္ရာေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ဟာ ဒီေန႔ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ ၾသဇာအသက္ေရာက္ ဆံုးျဖစ္ရတာဟာ ကုရ္အာန္နဲ႔အသိပညာအတိုင္း ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ မိ္မိရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ကုရ္အာန္က်မ္းစာနဲ႔အညီ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊အျခားသူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ ေတြကို နားလည္ေပးၿပီး စနစ္တက်ျပဳျပင္ေပးတတ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ့္တရားေတြေဟာၾကားေရးသားတဲ့ေနရာမွာ မြတ္စလင္မ္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူသားေတြကိုျဖစ္ေစ မုန္းတီးေရးတရားေတြေဟာၿပီးအုပ္စုခြဲေနသူဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ေနာက္လိုက္မဟုတ္ပါဘူး။လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကိုနားလည္ေပးၿပီး လူတိုင္းရဲ႕အခြင့္ အေရးကို ကုရ္အာန္ရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္ေတြနဲ႔အညီေျဖရွင္းေပးသူသာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ကိုတကယ္ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္ကို ပိုခ်စ္ႏိုင္ရန္အလႅာဟ္၏ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ အႏိႈင္းမဲ့ကရုဏာေတာ္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကို ပိုခ်စ္ႏိုင္ရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ကရုဏာႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို ေလ့လာပါ။"မုခ်ဧကန္ ငါတမန္ေတာ္သည္ အသင္တို႔ထံ(အၾကင္တရားကို)ထားခဲ့အံ့၊ ယင္းကို အသင္တို႔စြဲကိုင္ထားေသာ္မည္သည့္အခါမွ် လမ္းမွားမည္မဟုတ္၊ ယင္းမွာ အလႅာဟ္၏ လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ထိုအရွင္၏ေစတမန္၏စြန္နဟ္ဓေလ့ေတာ္ပင္တည္း" (တမန္ေတာ္ျမတ္ၾသ၀ါဒ၊ ဟာကင္မ္က်မ္း)


မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

No comments:

Post a Comment