Wednesday, June 20, 2012

မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားကိုမကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ဝင္ခြင့္မေပးထားအေမး
မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြကို ထြတ္ျမတ္တဲ့ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ မကၠာဟ္နဲ႔ မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဘာေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္ မေပးရတာလဲ။
အေျဖ
ဥပေဒပညတ္အရ မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြကို မကၠာဟ္နဲ႔ မဒီ နာဟ္ဆိုတဲ့ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ မေပးဖူးဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒီလို တားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားမႈရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ က်ိဳး ေၾကာင္းၾကတဲ့ အေျဖကို ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားက ရွင္းလင္းသြား ေစပါလိမ့္မယ္။
၁။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ သာမန္ တိုင္းသူျပည္သားတိုင္းကို စစ္ေဒသ (Contonment  area) ထဲကို ဝင္ခြင့္ မရပါ။
               
ကြ်န္ေတာ္က အိႏိၵယႏိုင္ငံသား တစ္ဦးပါ။ ဒါေပမဲ့လဲ စစ္ဖက္ ေဒသလိုမ်ိဳး တားျမစ္ထားတဲ့ ေဒသအခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာပဲ သာမန္ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ မဝင္ရ ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေနရာေဒသေတြ ရွိပါတယ္။ စစ္ဖက္မွာ ဝင္ေရာက္ထားသူ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါမွသာ စစ္နယ္ေျမထဲကို ဝင္ခြင့္ရွိပါ တယ္။ အလားတူပဲ အစၥလာမ္ဘာသာတရားကလဲ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးနဲ႔ လူသားအားလံုးအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘာသာတရားႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ရဲ႕ တားျမစ္ဧရိယာႏွစ္ခုကေတာ့ မကၠာဟ္နဲ႔ မဒီနာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားပါပဲ။ ဒီေဒသမ်ားထဲကို အစၥလာမ္ကို ယံုၾကည္သူ မ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ကို ကာကြယ္ေရးမွာ ပါဝင္သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြ ဆိုလို တာက မြတ္စလင္ေတြပဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိပါတယ္။
               
စစ္ဖက္ေဒသမ်ားသို႔ မဝင္ေရာက္ရဆိုတဲ့ တားျမစ္ခ်က္အေပၚ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦးဖက္က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ယုတၲိ ဆင္ျခင္ ကင္းမဲ့ရာသာ ေရာက္သြားမွာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ မကၠာဟ္နဲ႔ မဒီနာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ား မဝင္ေရာက္ရ ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ားဘက္က ကန္႔ကြက္ လာမယ္ဆိုရင္လဲ မေလ်ာ္ကန္ရာသာ က်သြားမွာပါ။
၂။ မကၠာဟ္ႏွင့္ မဒီနာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစမည့္ ဗီဇာ
                (
က) လူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္ တစ္ခုခုကို ခရီး ထြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူ႕ဘက္က ပထမဆံုး ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရပါ တယ္။ ဒီႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာလိုပဲ ဗီဇာ အတြက္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံမူမ်ားနဲ႔ မညီညြတ္ဖူး ဆိုရင္ျဖင့္ ဘယ္လိုမွ ဗီဇာကို ထုတ္ေပး႐ိုး မရွိပါဘူး။
                (
) ကမၻာေပၚမွာ ဗီဇာ ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတင္း က်ပ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီးလဲ ပါဝင္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ တတိယ ႏိုင္ငံေတြကို ဗီဇာ ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဗီဇာ ထုတ္မေပးခင္အလ်င္ မ်ားစြာေသာ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ဖို႔က လိုပါတယ္။
                (
) ကြ်န္ေတာ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကိုသြားတဲ့ အခ်ိန္တံုးကဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အင္မီဂေရးရွင္းပံုစံ (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနရဲ႕ပံုစံမွာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုခ်ရင္ ေသဒဏ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ စကၤာပူကို သြားခ်င္မွျဖင့္ ဒီဥပေဒအမိန္႔ကို နာခံရ႐ံုပဲ ရွိပါတယ္။ ေသဒဏ္ ဆိုတာႀကီးကေတာ့ အင္မတန္မွ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ရယ္ ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေဝဖန္ ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ဖက္က ေတာင္းဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကြ်န္ေတာ့္ဖက္က ျဖည့္ဆီးေပးဖို႔ရာ သေဘာတူႏိုင္မွသာပဲ သူတို႔ဘက္က ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကို ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။
                (
) ဗီဇာကိစၥ လြယ္မွ လြယ္ပါ။
               
မကၠာဟ္နဲ႔ မဒီနာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားသို႔ လူသားတစ္ဦးအေန နဲ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေစမဲ့ မူလ အေျခအေနကေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သူ႕ပါးစပ္ဖ်ားကေန လာအိလာဟ အိလ္လလႅာဟ္ မုဟမၼဒုရ္ ရစူ လြလႅာဟ္ (အလႅာဟ္မွအပ အျခား ခဝပ္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ မရွိ၊ မုဟမၼဒ္သခင္ (صلي الله عليه و سلم) သည္ အလႅာဟ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္) လို႔ ဆိုလိုက္ ႐ံုပါပဲ။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ါးခယ္မေမာင္မင္းႏိုင္ (အစၥလာမ့္ အကယ္ဒမီသိပၸံ)


No comments:

Post a Comment