Wednesday, June 20, 2012

ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားဂ်နီဖာရ္။    ။ ခင္ပြန္းသည္မွသာလွ်င္ သံုးသြလားက္ကုိ တစ္ႀကိမ္ စီခြဲျခား၍ ေျပာႏုိင္ပါသလား။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ (သုိ႔) သြာလားက္ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါက မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
ေဒါက္တာဇာကိရ္။   ။ ႏွမေတာ္ေမးသည့္ေမးခြန္းကား ခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ကြာရွင္းျပတ္စဲႏုိင္ပါသလား။ ႏွမေတာ္အေနႏွင့္ သံုးသြလားက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဤအရာသည္ အေမးအေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ (သူမ၏) အဓိကေမးခြန္းမွာ ခင္ပြန္းသည္တစ္ဦးသည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈျပဳႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ေရာ သြလားက္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈျပဳႏုိင္ပါ သလား။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သြလားက္မေပးႏုိင္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား သြလားက္ဆုိေသာ အာရဗီစကားလံုးသည္ ခင္ပြန္းသည္မွ ၎၏ဇနီးအား ကြာရွင္းျပတ္စဲရာတြင္သံုးေသာစကားလံုးျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အေနႏွင့္မူကား ကြာရွင္းျပတ္စဲပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အစၥလာမ္တြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ပံုသ႑ာန္()မ်ဳိးရွိသည္။
()    ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး သေဘာတူကြာရွင္းျခင္း။
သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးက တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအျပန္အလွန္ ေျပာၾကရမည္မွာ ေကာင္းၿပီကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ဘယ္လုိမွ ေစ့စပ္လုိ႔ မရေတာ့တဲ့အတြက္ ခြဲခြာၾကစုိ႔။
()    လင္ေယာက္်ားဘက္မွ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ
ဤအမ်ဳိးအစားကုိ သြာလားက္ ဟုေခၚသည္။ လင္ေယာက္်ားအေနႏွင့္ သူ၏ေပးၿပီးသား မဟရ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရေပမည္။ အကယ္၍ သူ႔အေနႏွင့္ မဟရ္ကုိ အေၾကအလည္ မေပးရေသးလွ်င္ ၎င္း၏ ဇနီးအား ေပးလုိက္ရေပမည္။ ဇနီးသည္အား ေပးခဲ့ၿပီးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားသည္လည္း စြန္႔လႊတ္လုိက္ရမည့္ အရာမ်ားအတြင္း၌ ပါ၀င္ေပသည္။
()    အမ်ဳိးသမီးဘက္မွ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ
အကယ္၍ ေနကာဟ္နာမာဟ္ (လက္ထပ္စာခ်ဳပ္)တြင္ သူမ၏ သေဘာ ဆႏၵအရ ကြာရွင္းျပတ္စဲခြင့္ရွိသည္။ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားပါက သူမအေနႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲ ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကုိ အစ္မာဟုေခၚသည္။ ကြၽႏု္ပ္ အေနႏွင့္ အစ္မာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ပုံသ႑ာန္ကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိမွ် မၾကားခဲ့ဘူးေခ်။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္သည္ပင္လွ်င္ အစ္မာဟုေခၚေသာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကုိ ျပဳႏုိင္ေပသည္။
()    လင္ေယာက္်ား၏ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးဘက္မွ ကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္း
အကယ္၍ ခင္ပြန္းသည္ သူမအား ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းပါလွ်င္ (သုိ႔) သူမအား ထုိက္တန္ေသာ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိမေပးပါက သူမအေနႏွင့္ ကာသြီ (တရားသူႀကီး)ဆီသုိ႔ သြားေရာက္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ႏုိင္သည္။ ယင္းကုိ  နိကာဟ္-အိ-ဖိစ္က္ဟု ေခၚသည္။ တရားသူႀကီး (ကာသြီ)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ တရားသူႀကီးမွ လင္ေယာက္်ားအား မဟရ္အျပည့္(သုိ႔) မဟရ္ တစ္၀က္ကုိ ေတာင္းဆုိ၍ အမ်ဳိးသမီးအားေပးေစမည္။
()    ခုိလအ္
ခင္ပြန္းေယာက္်ားသည္ အလြန္အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္သာမက ဇနီးမယား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ ကုိမွ်လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးအေနႏွင့္ သူမ၏ ပုဂၢလဆႏၵအရ         သူမ၏ခင္ပြန္းကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ့ေခ်။ သူမအေနႏွင့္ ခင္ပြန္းအား သူမကုိ ကြာရွင္းျပတ္စဲရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေသာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကုိ ခုိလအ္ဟုေခၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ကြာရွင္းျပတ္စဲခြင့္ေတာင္းခံေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိေလသည္။ အုိလမာ သာသနာ့ပညာရွင္အခ်ဳိ႕သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ပံုသ႑ာန္() မ်ဳိးကုိ ()မ်ဳိး(သုိ႔) ()မ်ဳိးသာ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕၍ တင္ျပၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစၥလာမ္တြင္ အက်ယ္အားျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ကြာရွင္း ျပတ္စဲမႈပံုသ႑ာန္ ()မ်ဳိး ရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွ၀င္း

No comments:

Post a Comment